Ile zarabia instruktor nauki jazdy 2019

Aby zostać instruktorem nauki jazdy należy posiadać co najmniej wykształcenie średnie i przez okres przynajmniej 3 lat kierować pojazdem objętym szkoleniem. Kolejną ważną sprawą jest potwierdzenie wymaganego stanu zdrowia i predyspozycji psychicznych odpowiednim orzeczeniem lekarskim.

Następnie trzeba odbyć kurs kwalifikacyjny w jednostce upoważnionej przez wojewodę i zdać egzamin przed komisją powołaną przez wojewodę. Instruktor nie może być karany wyrokiem sądu lub orzeczeniem kolegium do spraw wykroczeń za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym. I wreszcie ostatnia, niemniej ważna sprawa, musi być wpisany do ewidencji instruktorów.

Zapraszam do pozostawienia komentarza ile zarabiasz w 2019 jeśli pracujesz jako instruktor nauki jazdy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.